Rettsområder:

Barnefordeling

Ved samlivsbrudd er det ikke bare det økonomiske oppgjøret man må ta stilling til, men også hva som skal skje med barna.

Foreldre som opplever samlivsbrudd må ta stilling til tre sentrale spørsmål:

  1. Hvor skal barna bo fast?
  2. Hvordan samværsordning skal barna ha med den av foreldrene barna ikke bor fast hos?
  3. Hva skjer med foreldreansvaret?

Mange foreldre opplever at det er vanskelig å bli enige om barnefordelingen. I de tilfeller man ikke blir enige om en ordning for barna, må ofte domstolene ta avgjørelse om hvor barna skal bo fast og spørsmålet om samvær med den andre forelderen. Avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær skal rette seg etter hva som er til barnets beste, jf. barneloven § 48.

Våre advokater har bred erfaring med barnefordeligssaker, og bistår ofte foreldre i saker for domstolene. Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende vurdering.

Om oss | Vilkår/forbehold | Kontakt