Rettsområder:

Velkommen til Frirettshjelpadvokat.no

Frirettshjelpadvokat.no er en nettside for deg som trenger juridisk bistand. Her finner du informasjon om ulike rettsområder, samt kontaktskjema til advokat. Alle advokatene som er tilknyttet frirettshjelpadvokat tilbyr tjenester til de vilkår som gjelder for fri rettshjelp.

Oslo Tinghus

Sakene vi arbeider med gir i mange tilfeller krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp er en ordning der staten - helt eller delvis - dekker utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med rettshjelp, i og utenfor rettergang. Rettshjelp er typisk bistand fra advokat.

Hvem som kan få fri rettshjelp, og i hvilke saker, kan du lese mer om under "Fri rettshjelp. Bruk gjerne vår Fri rettshjelp-kalkulator for å finne ut om du kan få fri rettshjelp i din konkrete sak.

Har du rett på fri rettshjelp bør du benytte deg av denne muligheten. Selv om det ofte vil være krav om egenandel, vil denne være langt mindre enn hva det ville kostet å betale en advokat full lønn.

Mange som står i en tvist er usikre på om de har en god sak, og om det i det hele tatt er behov for å få seg advokat. Dette kan du raskt og enkelt få svar på hos oss. Når man er i en tvist er det ofte viktig å reagere raskt, da en rekke frister kan begynne å løpe, for eksempel knyttet foreldelse eller reklamasjon. Vi anbefaler derfor at du sender oss en uforpliktende forespørsel fra denne siden, og så kontakter vi deg innen 48 timer.

Om oss | Vilkår/forbehold | Kontakt