Rettsområder:

Kontakt oss

Ansvarlig for drift og utvikling av nettsidene er Advokatfirmaet RUV

Dersom du ikke ønsker å fylle ut kontaktskjemaet, men i stedet ønsker å ringe oss direkte, kan du kontakte oss på kontaktopplysninger som fremkommer nedenfor.

Dersom du har akutt behov for juridisk bistand utenfor kontortid, kan du kontakte oss på vakttelefon 97 72 87 62.

Kontaktinformasjon

Advokatfirmaet RUV
Postboks 2469, Solli, 0202 Oslo

Telefon: 23 23 93 00
Telefaks: 23 23 93 01
E-post: advokat@voldhuset.no

Vakttelefon: 97 72 87 62

Om oss | Vilkår/forbehold | Kontakt