Rettsområder:

Oppsigelse i arbeidsforhold

Dersom du oppsagt eller avskjediget, løper det ulike frister du må forholde deg til om du ønsker å bestride oppsigelsen.

Ved oppsigelse stilles det strenge krav til hvordan arbeidsgiver skal opptre. For at en oppsigelse skal være gyldig må den være saklig, rettmessig og den må være kommunisert på riktig måte. Er ikke alle disse forholdene på plass, kan du ha krav på erstatning og oppreisning. Dersom oppsigelsen er usaklig kan du også kreve å få stillingen tilbake.

Som følge av styrkeforholdene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, er det en rekke bestemmelser i arbeidsmiljøloven som er i arbeidstakerens favør. Er du i tvil om din arbeidsgiver har gått riktig frem i din sak, ta kontakt med en av våre advokater for en vurdering.

Arbeidsmiljøloven og din arbeidskontrakt regulerer hvor lang oppsigelsestid du skal ha. Du har arbeidsplikt i oppsigelsestiden, samtidig som arbeidsgiver har en lønnsplikt.

Avskjed

Arbeidsgiver har rett til å avskjedige en arbeidstaker med krav om øyeblikkelig fratreden dersom arbeidstaker har gjort seg skyldig i et grovt pliktbrudd eller vesentlig misligholdt arbeidsavtalen. Avskjed innebærer at arbeidstakeren må slutte på dagen. Arbeidsgiver må forholde seg til strenge krav til saklighet for at en avskjed skal være gyldig.

Om oss | Vilkår/forbehold | Kontakt