Rettsområder:

Utkastelse av bolig

Trussel om utkastelse oppleves som alvorlig da det å bo trygt er så avgjørende for alle mennesker. Enda mer dramatisk blir det dersom en trussel om utkastelse også skulle omfatte barn boende i boligen.

Bortsett fra i noen sjeldne tilfeller kan det være tre grunner for utkastelse:

Utleier kan ikke selv forestå utkastelsen. Vedkommende må få hjelp av offentlige myndigheter til å gjennomføre utkastelsen.

Som leietaker har du rettigheter selv om du har mottatt krav om utkastelse. Det er imidlertid relativt korte firster du har å forholde deg til.

Ta kontakt med en av våre profesjonelle advokater dersom du har behov for bistand i en husleietvist.

Om oss | Vilkår/forbehold | Kontakt