Rettsområder:

Vold i nære relasjoner

Politiets definisjon på vold i nære relasjoner er:

Vold eller trusler om vold overfor personer som er eller har vært gift eller som lever eller har levd i ekteskapslignende forhold. Det gjelder også søsken, barn, foreldre, besteforeldre og andre i rett opp- eller nedadstigende linje, samt adoptiv-, foster- og steforhold. Voldsutøvelsen er stedsuavhengig.

Har du vært utsatt vold som omtalt ovenfor, har du ofte krav på bistandsadvokat på det offentliges regning. En bistandsadvokat skal passe på fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med en etterforskning og domstolens behandling av en sak. En bistandsadvokat kan også fremme erstatningskrav på vegne av den fornærmede.

Før du bestemmer deg for hvilke skritt du skal velge å ta, kan en samtale med en av våre advokater hjelpe deg med å vurdere alternativene.

Det finnes også en rekke offentlige eller offentlig støttede hjelpetiltak du kan vurdere å kontakte. Her er en liten oversikt over de mest aktuelle:

Om oss | Vilkår/forbehold | Kontakt