Vilkår/forbehold

Ingen må basere egen rettsstilling på generelle råd og allmenn informasjon som formidles generelt over denne siden ut fra egen fortolkning. Nettsiden er kun å betrakte som allmennopplysning, og informasjon på www.frirettshjelpadvokat.no er derfor ikke nødvendigvis direkte overførbar til en konkret tvist. Dette gjelder både rettsstoffet og praktiske råd og tips om opptreden i en tvist som gis på nettsiden på generelt grunnlag.

Det er først ved rådgivning fra advokat i en konkret sak at det ytes rettshjelp, der den enkelte advokat blir ansvarlig for informasjon og rådgivning relatert til en aktuell tvist etter å ha vurdert faktum. For å sikre seg mot rettstap i en tvist, må således advokat kontaktes.

All tekst eies av Advokatfirmaet Voldhuset og er underlagt copyright ©

Det tas generelt forbehold om endringer i rettstilstanden og eventuelle feil, ufullstendigheter og unøyaktigheter. Dersom det oppdages feil, ufullstendigheter eller unøyaktigheter som bør presiseres eller rettes opp, vil det bli satt pris på om du kunne sendt en e-post til post@advokatoslo.no

Tlf: +47 23 23 93 00                     Epost: post@advokatoslo.no


Postadresse: Advokat Oslo, Huitfeldsgate 49, 0253 Oslo


Besøksadresse:
Oslo kontor
Oslo
Hegdehaugsveien 34
0352 Oslo
Oslo kontor
Eidsvoll
Bønsdalen kontorbygg
Bønsdalvegen 32
2073 Bøn
Oslo kontor
Lillestrøm 
Torvet 6 (inngang fra Storgata 15)
2001 Lillestrøm